Kategoriarkiv: Övrigt

118 700 SMS Webb & Telefon AB stämde mig på miljoner

Det hela tog sin början 2:e augusti 2011 då 118 700 SMS Webb & Telefon AB via sitt juridiska ombud skickar ett rubricerat ärende “olovligt tillgängliggörande för allmänheten av skyddade uppgifter”.

De berättar att teknikerna hos 118 700 upptäckt synnerligen omfattande sökningar från en och samma IP-adress i deras databas som härrör från ett API kallat RKSeek som flertalet Android och iPhone-applikationer använder, bland annat Missat Samtal, vilket är en applikation som jag har skapat. Vidare hänvisar de till att deras databas är skyddad enligt det s.k. katalogskyddet í 49 § upphovsrättslagen. Då databasen systematiskt tillgängliggjorts av mig har 118 700 gått miste om betydande intäkter och jag har dessutom hämmat databasens funktion och således gjort dataintrång i brottsbalkens bemärkelse (jfr. 4 kap 9 c brottsbalken).

Förutsatt att 118 700 ersätts med ett godtagbart belopp för all skada samt utebliven vinst var de dock beredda att diskutera en lösning utan att rättsliga åtgärder vidtas.

Jag besvarade detta inom en timme och berättade att min applikation bland annat använde sig utav tjänsten RKSeek men att jag trodde han som drev tjänsten hade fått klartecken från samtliga ställen där han hämtade informationen. Vidare förklarade jag att jag uppdaterar min applikation under kvällen så den inte längre använder RKSeek samt de kan ringa mig för att få mer information om hur min applikation fungerar. Ställer även några korta frågor och får den 4:e augusti 2011 svaret att de återkommer.

Nästan 2 år senare

30:e maj 2013 kommer ett brev, återigen från deras ombud, där de skriver att de instruerats att driva ärendet vidare och har för avsikt att väcka talan enligt bifogat utkast på stämningsansökan om en förlikning ej kan nås. Jag uppmanas att diskutera en uppgörelse.
Yrkanden i den bifogade stämningsansökan som jag fick var:

 • 118 700 yrkar att tingsrätten förpliktar Stefan Jansson att till 118 700 utge 4 000 000 kr i skadestånd enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen.
 • 118 700 yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

Nu tar jag kontakt med en advokat för att diskutera saken lite innan jag besvarar dom. Kortfattat besvarar jag med att jag inte är alltför insatt i katalogskyddet och hur det fungerar men förklarar min syn och att jag inte anser att det är ett skydd för enskilda uppgifter, jag har ingen relation till 118 700 och har inte försökt få uppgifter från deras databas utan tillstånd. Brevet avslutas med att jag ber att få återkomma om de inte är nöjda med mitt svar, så får min advokat ta en mer aktiv del.

Kort därefter blir jag kontaktad av 3 andra personer som berättade att de också fått hot om stämning varav för 2 av dessa hade stämningsansökan redan inkommit.

Stämningsansökan

Inget hörs från 118 700 men den 23:e juli 2013 får jag däremot en stämning från tingsrätten.
118 700 stämmer mig för “Skadestånd p.g.a. upphovsrättsintrång” och de yrkar precis som tidigare ett skadestånd på 4 000 000 kr.
Bevisning innefattar bland annat loggfiler från webbservern hos 118 700 som ska styrka det omfattande antal slagningar som skett från bland annat Missat Samtal samt ett antal muntliga förhör med personer dels på 118 700 men även hos företag där uppgifterna (telefonnumren, företagsfakta o.s.v.) köpt in ifrån.

Härefter följer ett för mig ointressant konversation fram och tillbaka mellan min advokat samt deras advokat, ungefär vem som har mest rätt och kan tolka lagen. Där bistår jag mest med de tekniska bitarna av förklarliga själ, man ska göra det man kan bäst.

Tiden går och muntlig förberedelse hålls, där även diskussion om förlikning tas utan framgång, huvudförhandling hölls den 8-9 september 2014. Bara några dagar innan förberedelsernas avslutande inkommer 118 700 med justeringar där den i mina ögon största ändringen är att jag nu ska utge 1 000 000 kr i ersättning, alltså 25% av det ursprungliga.

Huvudförhandlingen

118 700 stämmer Stefan JansonDet var en relativt stor huvudförhandling med tanke på att den varade 2 dagar och hade 3 domare. Värt att nämna var att 118 700 på morgonen innan huvudförhandlingen startade återigen justerade sitt belopp, denna gång till 300 000 kr eller knappt 8% av vad de yrkade på från start. Båda parter la fram sina argument, vittnen intervjuas och bevis presenterades.

17:e oktober 2014 kom tingsrättens dom:

 • 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s talan avslås, varför Stefan Jansson inte ska betala något till 118 700 SMS, Webb & Telefon AB.
 • 118 700 SMS, Webb & Telefon AB ska ersätta Stefan Jansson för rättegångskostnader med 252 715 kr, varav 229 680 kr avser ombudsarvode, och ränta enligt räntelagen.

En jävligt stor sten släpptes från mitt bröst, jag satt helt skakis och läste de 18 sidorna som talade om att jag inte var familjens svarta får. Senast 7:e november kunde de lämna in sitt överklagande vilket även gjordes, nu ska hovrätten ge besked om de får prövningstillstånd. Tills dess blir det ytterligare en lång väntan och en ansenlig summa pengar att ligga ute med.

Jag lider med de andra som jag vet om och som har blivit stämda, några valde att förlika, många mår och mådde psykiskt dåligt inklusive mig själv. Det är för mig helt obegripligt hur ett företag kan bete sig på ett sådant här sätt och hellre tala via advokater och stämningsansökan än att gå direkt till människan och påpeka eventuella meningsskiljaktigheter som man har. Det är inga stora företag som de hoppade på utan privatpersoner och egenföretagare.

Jag tror på skydd av det vi kallar intellektuella rättigheter. Det är viktigt att intellektuellt och kreativt arbete premieras och dessutom vill jag slippa reklamfinansierade filmer, musiktjänster etc som blir risken utan skydd. En helt annan sak är det fula missbruket av skyddet som vi ser i den här rättegången. 118 700, som inte ens har skapat nummerkatalogen utan själva bara har den på licens, jagar studenter och småföretagare som de påstår utnyttjat 188 700s tjänst. De stämmer på skyhöga belopp för att skrämma till förlikning och tyvärr har de lyckats i flera fall. Jag blev lika glad för domen som Stefan. Det känns som ett rättvist (förhoppningsvis) slut på en utdragen process.

Per Hendar, advokat, mobil 0705-443313

Referens: Domslut 118 700 SMS, Webb & Telefon AB

Uppdateringar

2015-05-12
Överklagan medgavs och förhandling i hovrätten sker i början av september 2015. Jag riskerar nu återigen att betala hutlöst skadestånd samt deras advokatkostnader.

2015-08-31
Målet är avskrivet.  Jag har gått med på en förlikning då jag inte ville ha detta hängande över mig längre. Även om jag hade vunnit i hovrätten kan 118 700 överklaga till högsta domstolen och med tanke på att jag redan lagt energi på ärendet under drygt 4 år kändes det som en bra lösning.
Jag har inte betalat något till 118 700 utan har istället fått större delen av mina kostnader betalda av 118 700.

Hur beräknas antalet likes för en webbsida?

Var och varannan webbsida man besöker ger möjligheten att gilla sidan på Facebook via en Like button.
Vad nästan ingen känner till är dock hur antalet likes egentligen beräknas, att varje klick på knappen bidrar till talet är en självklarhet men det är långt ifrån hela sanningen. Utan att veta alla faktorer som påverkar siffran kan det te sig mystiskt hur vissa sidor får så många eller för den delen ens någon alls. Likaså kan man enkelt få upp antalet likes genom att använda samtliga faktorer.

Like button

1. Klick på Like button
Den mest självklara faktorn är såklart att en besökare klickar på knappen. Varje person på Facebook kan bara bidra med ett klick per webbadress, d.v.s bara unika personer räknas. Faktum är att knappen dessutom gråas ut när man redan gillat en sida och enda valet man ges är att ångra sitt klick. Notera att det gäller per webbadress, man kan således gilla flera sidor på en domän.

2. Webbsidan delas på Facebook
Nu kommer vi till en faktor som färre vet om, varje gång någon delar din webbsida på Facebook räknas det som en Like. Detta fastän du inte ens har implementerat Like button på din webbsida. Precis som ovan gäller det bara unika medlemmar och webbadress, så att dela samma sak flera gånger hjälper ej att få upp siffran men kan dock påverka nästa bidragande faktor.

3. Någon gillar och/eller kommenterar den delade länken
Facebook är som alla vet ett socialt medium, chansen att någon gillar din delade länk och/eller skriver valfri kommentar till den är ganska god. Om du inte kände till faktorn ovan lär du inte heller känna till detta. Varje unik person som antingen gillar eller kommenterar till en länk som delas på Facebook räknas in i totala antalet Likes för en webbsida.

Genom att känna till dessa 3 faktorer som bygger upp antalet Likes för en webbsida kan du bättre anpassa dina inlägg för att maximera antal nya Likes.
Antalet likes på en webbsida betyder alltså inte att så många behöver gillar din sida!
Ett enkelt exempel är att dela någon uppseendeväckande sida som folk verkligen inte skulle klicka Like på.
Alla som skriver en kommentar till inlägget räknas in genom punkt 3 ovan och sidan ser nu ut att ha fått folk som gillat sidan trots att de kanske bara skrivit någon kommentar att sidan är hemsk, man hatar den och så vidare.

Ett bättre ord än Like borde således vara antal interaktioner, för det är vad knappen visar. Hur många som interagerat med webbadressen genom att antingen gilla sidan eller skrivit en kommentar om den.

Ni kan själva se att mina argument ovan stämmer genom att dela sidan på Facebook, antalet Likes ska då öka med 1, sedan om någon även skriver en kommentar till er delning ökar siffran återigen. För att se antal Likes denna sida har kan ni gå hit, vill ni dela sidan kan ni göra det via Facebook sharer.

Koppla ihop Facebook med Twitter och vice versa

Ibland vill man publicera samma information på flera ställe, t.ex. en uppdatering på företagets sida Facebook vill man även ska synas på Twitter eller vice versa. Misströsta ej, dessa funktioner finns inbyggda direkt hos både Facebook samt Twitter och denna guide hjälper dig att komma igång med synkroniseringen.

Facebook till Twitter

Facebook till Twitter

Allra vanligast är att man publicerar saker på Facebook och vill ha ut detta även till Twitter. Börja med att besöka Facebook:s sida för att koppla ihop tjänsterna som återfinns på https://www.facebook.com/twitter/
Här väljer du vilken av alla sidor du är administratör på och som du vill koppla ihop. Sedan skickas du till Twitter där du får logga in (om du ej redan är inloggad) samt godkänna applikationen som sköter hela publiceringen. Värt att notera är att du ska logga in på Twitter med det konto du vill att uppdateringarna ska publiceras till.

När du kopplat ihop din FB-sida med ditt Twitterkonto får du dels möjlighet att ta bort kopplingen men även välja vilken sorts uppdateringar som ska publiceras. Se bilden nedan för ett exempel på en sida som jag själv har kopplat ihop.

Inställningar Missatsamtal.se
Inställningar för Missatsamtal.se

Nu är allt klart och nästa gång du publicerar något på Facebook kommer det helt automatisk även att flyttas över till Twitter.

Twitter till Facebook

Twitter till Facebook

För att publicera dina meddelanden från Twitter och få in de på din FB-sida gör du på ett snarlikt sätt fast hos Twitter.
Börja med att logga in på ditt Twitter-konto och gå till Inställningar -> profil, längst ned på den sidan finner du funktionen för att koppla ihop ditt konto med Facebook.

Anslut Twitter till Facebook
Längst ned på profilsidan finner du denna knapp

Klickar du på knappen öppnas ett fönster där du får godkänna en applikation som behövs för att Twitter ska kunna publicera som dig. När du godkänt applikationen får du precis som i fallet med Facebook möjlighet att välja vad som ska publiceras. Om du vill att inlägg ska publiceras till en FB-sida måste du klicka ”Tillåt publicering på en av dina sidor” vilket ger Twitter ytterligare rättigheter, nämligen att även kunna posta inlägg till dina FB-sidor.
När detta är gjort kan du välja vilken av alla dina FB_sidor som inläggen ska publiceras till, glöm då inte att bocka ur så saker dessutom hamnar på din personliga Facebook-användare.

I fallet med min egna webbtjänst, missatsamtal.se, som jag bedriver kan inställningarna se ut som nedan. De innebär att allt jag skriver på Twitter hamnar på FB-sidan för missatsamtal.se men inte på min personliga vägg hos Facebook. Företagsrelaterade saker räcker gott och väl på företags-sidan på FB 🙂

Inställningar Twitter
Notera att jag bockat ur postning till min Facebook-profil

Nu är allt klar även åt detta håll. Alla meddelanden som skrivs på Twitter hamnar nu automatiskt hos Facebook enligt de regler som du har valt.

Värt att tänka på

Som med mycket annat här i livet får man använda sitt eget förnuft. Att krossposta meddelanden automatiskt kors och tvärs fungerar inte i alla lägen. Många följer både kontot på Facebook och Twitter, att då få exakt samma information på båda ställen kan upplevas irriterande och ge motsatt effekt.

Bemästra Search, plus Your World

Till många sökmotoroptimerares förtret börjar Google väga in allt fler aspekter och en av dessa är sociala delar som de kallar Search, plus your World. Nyligen gick de även ut med information om en förändring kommer ske där överoptimerade webbsidor mer ska jämställas med vanliga. SEO verkar handla mer om att ge råd samt strukturera upp data än att överoptimera en sida och bygga upp egna länkar.

Jag var tidigt ute både när det gäller en personlig profil hos Google men även att skapa sidor på Google+ för t.ex. missatsamtal.se
Idag upptäckte jag att de rullat ut ännu fler funktioner på google.se från Search, plus your World som tidigare bara funnits på internationella google.com nämligen att Sidor från Google+ visas i högra kolumnen och Direct Connect. Har testat flera olika sökfraser men har ännu bara lyckats få upp något på min egna sida, om ni känner till fler fall får ni gärna skriva detta i kommentarerna nedan.

Sida på Google+ samt dess senaste inlägg visas i högerkolumnen fastän jag ej är inloggad.

Det är minst sagt en snårig djungel för att få både din profil och dina Sidor från Google+ att börja synas i vanliga sökresultatet och jag ska gå igenom alla nödvändiga steg. Jag börjar först med hur du kopplar ihop din egna identitet med Google+ och sedan hur du gör samma saker med webbsidor och dina sidor på Google+. Guiden förutsätter att du har ett konto på Google+, annars måste du skapa ett sådant.

Du+

När du väl har ett konto på Google+ måste du tala om för Google vilka andra sidor ditt konto ska kopplas ihop med. Detta gör du på på din profils ”Om”-sida genom att lägga till anpassade länkar som i dagsläget grupperas i 3 olika nivåer.

 1. Andra profiler
  Här lägger du alla länkar till alla sidor som handlar om dig, i mitt falf blir det denna bloggen samt mina profilsidor hos Facebook, Twitter och LinkedIn.
 2. Bidrar till
  Under denna grupp har du länkar till sidor där du bidrar med innehåll, i mitt fall har jag missatsamtal.se samt dess Sida på Google+
 3. Rekommenderade länkar
  Här placerar du länkar till sidor som du tror dina besökare på profilen kan tänkas finna intressanta. Jobbar du inom rederibranschen kanske du länkar till diverse rederier och försäkringsbolag

Nu har du gjort allt på Google+ och det är dags att fokusera på länkarna som ska peka till din profil på Google+. Hade de inte krävt verifiering åt båda håll skulle vem som helst kunna påstå att ni ägde denna bra blogg.

Nu måste du länka till din profil hos Google+ och ange att du är ägaren, detta görs genom ett attribut på länken, rel=”author”. Om du ej har bra koll på detta kan du enklast lägga till den färdiga profil-märket Google ger dig.
I mitt fall blir länken:

<a rel="author" href="https://plus.google.com/110773741411026055153">Stefan Janson</a>

Det behöver dock inte vara en a-tagg utan man kan likaväl ha en link-tagg som placeras i webbsidans huvud, vilket är vad Google:s kod från profil-märket ger dig.

Testet visar att min blogg är kopplad till min profil på Google+

När du har gjort detta är du klar och kan luta dig tillbaka och njuta av att dyka upp på ännu fler ställen i sökresultaten, inom en inte alltför avlägsen framtid lär författarinformation dyka upp, det vill säga vem som skrivet respektiva innehåll på sidorna.
Driver du dock även en Sida på Google+ föreslås du dock fortsätta guiden och konfigurera upp även denna.

Sida+

För att Google dessutom ska veta om att du äger en specifik sida och kunna koppla ihop den med din webbadress krävs några saker som jag går igenom här.
För att se ett fungerande exempel hänvisas ni till sidan för missatsamtal.se vilket är vad jag beskriver nedan. När du följt guiden för att koppla ihop din webbsida med sidan på Google+ får du förutom utrymme i högerkolumnen som bilden ovan visade även Google+ Direct Connect vilket möjliggör användare att komma direkt till sin sida från sökrutan på Google.

Google+ Direct Connect
 1. Skapa sida
  Skapa en sida på Google+ för din webbsida
 2. Länka från Google+
  Din webbsida måste länkas från sidan hos Google+ med en anpassad länk på samma sätt som när du länkade från din personliga profil.
  Skillnaden här är dock att det inte finns 3 olika nivåer. I mitt fall har jag länkat till missatsamtal.se samt Android-appen på Google Play.
 3. Länka till Google+
  Din webbsida måste länka till sidan på Google+
  Detta görs på snarlikt sätt som för din profilsida genom en länk (även här duger a-tagg eller link-tagg)  fast med attributet rel=”publisher” som anger att sidan på Google+ representerar webbplatsen. Även här krävs alltså både en länk från Google+ till din webbsida (punkt 2) samt en från din webbsida till Google+ (denna punkt, nummer 3)
  Om du fortfarande inte bemästrar html så kan du lägga till sid-märket som Google tillhandahåller vilket ger dig rätt kod och samtidigt ger besökarna möjliget att plussa din sida. I mitt fall är länken:
<a rel="publisher" href="https://plus.google.com/111766579303893682959">Missat Samtal</a>
Testet visar att missatsamtal.se är kopplad till min sida på Google+

När du kommit hit har du lyckats koppla ihop både din profil samt sida på Google+ med dina egna webbsidor. Allt eftersom fler och fler funktioner rullas ut till Svenska Search plus Your World kommer du synas alltmer i sökresultatet. Få ett försprång mot dina vänner/konkurrenter och implementera alla dessa funktioner redan idag.

Lycka till och hoppas ni haft någon nytta av denna guide. Det är ganska mycket tekniskt bakom hela processen men jag har försökt förklara allt så enkelt som det möjligen går för en ingenjör som jag är 🙂

Felsökning

 • Testa med Rich Snippets Testing Tools
 • Läs igenom bloggposten ännu en gång 😉
 • Ställ din fråga i kommentarsfältet, skicka mig e-post eller få hjälp på annat sätt

Bra länkar

Appland – ny marknadsplats med noll koll?

Idag trillade det in ett e-postmeddelande från Appland.se som beskriver sig som den nya marknadsplatsen för nya Android-applikationer.

Enligt deras marknadschef har de sett att jag har en applikation på Android Market och har således skickat ut information om deras nya konkurrerande marknadsplats till mig. Jag gillar inte att få SPAM (det är olagligt att skicka skräppost till enskilda firmor enligt Konsumentverket), men visst, nu fick jag något att skriva om och dessutom gillar jag Android och företag som försöker göra smarta tjänster till dess ekosystem.

Stor eloge för att de försöker lösa vissa brister som Android Market har, jag kommer att följa tjänsten hur den utvecklas och säkert även ladda upp min befintliga applikation så fort jag gjort klart den nya versionen.

Till min förvåning,  Appland har inte koll på hur Android Market fungerar, utan blandar ihop saker med Apple Appstore som säkert är marknadsplatsen de själva använder till sina iPhones 😉

Pressmeddelanden som de flesta medier svalt med hull och hår, utan att göra någon granskning innehåller bland annat.

Det är gratis och går snabbt och enkelt att ladda upp materialet.

Till vilken marknadsplats för Android är det inte gratis att ladda upp sitt material?

Vi förmedlar apparna åt er och er intäkt per nedladdad app är 70%.

Exakt samma sak gör Android Market och de andra jag känner till.

Det blir lättare för era produkter att nå topplistorna, då ni bara konkurrerar med svenska företag.

Sant, fast du når även en mycket mindre skara Androidanvändare. På min egna webbsida ligger min applikation alltid 1:a då det är den enda jag länkar till.

Det finns möjlighet att geotagga och kategorisera appen efter stad.

Bra funktion som saknas på andra marknadsplatser.

Slipp dubbelbeskattning genom att sälja appen på en svensk marknadsplats.

Android Market har ingen dubbelbeskattning. Det är utvecklaren som är säljare av applikationen och denne ska således själv ansvara för att betala in sin moms.
Ett konkret exempel: En applikation på Android Market kostar är 23kr exklusive moms,  28,75kr inklusive.
Googles avgift, som de benämner den i deras utbetalningar, är på 6,90kr vilket alltså är 30% av 23 kr.
För de som fortfarande tror att det sker dubbelbeskattning kan läsa följande ur användarvillkoren för Google Checkout.
”GPL ansvarar inte för att driva in moms, försäljnings-/inkomstskatt eller andra skatter i samband med betalningar.”

De basunerar även ut att de kvalitetssäkrar alla applikationer som laddas upp till Appland.
Hur detta kan göras på ett bra sätt utan tillgång till källkod är dock ett stort mysterium, blir väldigt mycket Black box testing över det hela. Kommer bli väldigt tidsödande att granska alla applikationer manuellt och återigen kommer man in på hur Apple Appstore fungerar där allt kontrolleras innan det publiceras. Det dom kan testa är att applikationen ser tilltalande ut, inte kraschar när man klickar på knappar och så vidare. Att testa allt detta för en telefonmodell tar dock tid, tänk er då om de ska testa detta för x olika modeller. Sedan lär inte illasinnade personer lägga ut en knapp där det står: ”Klicka här för att skicka känslig data till oss”.

Negativt
– De skickar skräpppost
– Ljuger om att Android Market har dubbelbeskattning och att deras marknadsplats löser detta problem
– Man når ut till mindre användarbas
– Applikationen ej förinstallerad (frågan är om Google ens tillåter detta – något Appland säkert kan besvara om de läst avtalen från Google)
– Kan ej betala med kort (min arbetsgivare lär inte vilja betala privata saker)
– Löser inte köp inne i appen

Positivt
– En plats att hitta svenska  applikationer
– Någon form av kvalitetssäkring (även om det är oklart hur det går till)
– Betala via mobilräkning (något som dock går även i Android Market för utvalda operatörer)

Det ska bli spännande att se hur deras marknadsplats kommer att se ut, spännande månader framöver för oss Android-anhängare 🙂

Facebook lanserar Timeline och händelser

Idag presenterade Facebook den andra stora omgörningen av profilsidorna – Timeline.

Det hela handlar om ett smart sätt att aggregera all data relaterad till en användare. Ju längre bak i tiden du kommer, desto mindre information visas per tidsenhet. Vid en första inblick fungerar det över förväntan och kommer bli en rolig snabb återblick av ens tid som man levt medans man varit medlem på Facebook.

Du kan hela tiden både ta bort samt lägga till bler händelser till din Timeline, till exempel om du anser en viktig händelse saknas kan du bara skapa den genom att ange grundläggande information såsom titel, tidpunkt, vad som skedde samt bifoga en bild.

Händelser

Den andra stora nyheten var att open graph protocol utökas från att tidigare bara klarat av exempelvis händelsen gilla samt objekt såsom foton, platser till att klara hantera valfria händelser och objekt. I samband med detta förändras även lite av API:erna, dialogrutan för en applikations godkännande har designats om så man enklare ska förstå vad som kan ske och hur det kommer att se ut.

Till vänster syns vilka sorters händelser och saker applikationen utför och till höger visas en grafisk representation på hur det kan se ut i din Timeline.

Den andra stora nyheten för oss utvecklare av applikationer är att man nu kan definera upp egna händelser och objekt. Till exempel kommer Spotify skicka iväg händelser att man lyssnar på en låt varje gång man börjar lyssna på en låt. Detta hamnar till en början i högerkolumen i Tickern som alla sett de senaste veckorna. Här presenteras alla dessa händelser i realtid.

När Facebook hittar samband och andra faktorer som gör att de tror detta är något utöver en vanlig postning kommer det visas i vanliga news feeden. Applikationer kan även posta saker till ens Timeline, du lägger helt enkelt till applikationer till din egna Timeline, förutsatt att de stödjer denna funktion.

I fallet med Spotify kan det triggas när flera av ens vänner lyssnar på samma artist och/eller låt, då kan det hamna en notifiering i din news feed. Klickar du på händelsen startas Spotifu automatiskt och rätt låt spelas upp.

Båda dessa nya funktioner kommer rullas ut gradvis, först Timeline som rullas ut inom de kommande veckorna. När Timeline lanserats börjar Facebook godkänna applikationer som använder det nya funktionerna med händelser och objekt.

Om du är utvecklare på Facebook kan du testa redan idag hur nya Timeline är, in och aktivera det!

Första halvåret 2011 – en summering

Vet inte om det är ett bra tecken om man uppdaterar bloggen sällan, men för att komma ikapp summerar jag ihop året fram tills nu. Jag kommer dela upp det i två delar då jag både är egen företagare och anställd.

Mitt webbimperium

Det enda jag lagt ned tid på är min sida missatsamtal.se då jag haft mycket annat som jag velat lägga tid på. Kortfattat har jag hunnit med:

Under våren har jag läst en distanskurs, Applikationsutveckling för Android. Alla inlämningsuppgifter är avklarade och mitt projekt, Android-applikationen till missatsamtal.se är inskickad. Nu väntar jag bara på att få betyg och inkassera mina 7.5 HP.

I övrigt är det nya funktioner och förbättringar som gjorts på webbsidan. Sidan har börjat ta fart ordentligt och jag har bl.a. varit med i Aftonbladet, IDG, Göteborgs-Posten, Sveriges Radio och Feber.

Både användandet av mitt API och Android-applikationen ökar stadigt. I början på veckan passerade jag 1000 aktiva användare och är redan uppe i 1200, mycket tack vare att jag var med i Göteborgs-Posten om min applikation.

Antal anrop till API:et (Juni baserad på 13 dagars snitt * 30)

Min anställning

Jag har lämnat MindArk till förmån för Webinvest där jag började efter nyår. Ett litet men ack så kompetens gäng, inte minst nu när även jag är med. Jag har mestadels sysslat med webbutveckling, vilket är det jag tycker är spännande och roligt. Har även haft lite uppdrag inom sociala medier för att utveckla applikationer på Facebook och Twitter. Skönt att komma tillbaks till PHP från att knackat Roxen CMS, RXML och Pike. Ramverket jQuery har fått en plats hos mig från att tidigare förlitat mig på Prototype, alltid nyttigt att bredda sina kunskaper.

Vi utvecklar även roliga mobil-appar på Webinvest, både native och webbappar till iPhone och Android. Förutom nya tekniker såsom jQuery mobile, html5 och CSS3 har jag även fått kunskap inom konsultlivet, affärstänk och säkert mycket mer som inte dyker upp i huvudet nu på kvällen.

Android större än iOS

Så fort det dyker upp en artikel som jämför iPhone mot Android börjar folk klaga på att det är en felaktig jämförelse.
Därför har jag lagt ned åtskilliga minuter på en egen analys som i rättvisans namn jämför operativsystemen iOS och Android. Datan kommer från Google Trends.

En bild säger mer än tusen ord, och nej, statistik ljuger inte.

För de som inte är petiga och vill ha bättre jämförelse kan man här se iPhone vs Android. Verkar som intresset för iPhone passerat sin topp medan det ökar för Android.

Hej MediaAnalys

Alltid lika trevligt när företag besöker mina webbsidor, idag vill jag välkomna MediaAnalys till denna digra skara. Jag träffade dom på IT-mässan easyFairs som gick i Göteborg ganska nyligen och pratade lite snabbt om hur de, precis som övriga SEO-bolag måste ha väldigt svårt för att kunna lova resultat. Nyfiken som jag är frågade jag även hur dessa länkpaket fungerar som flera företag säljer, så även MediaAnalys.

De jobbade bland annat med kvalitativa webbplatser som väljs ut av experter hos dom själva, det var väl ungefär vad de sa officiellt. Sen kan man ju även ana att man får sunkiga länkar i form av länkkataloger, spammiga bloggar och lite andra trevliga ställen som säkert är väl värt den summan man får hosta upp för deras utmärkta expertis. För att se om de tyckte någon av mina webbplaster hade denna höga kvalitet skickade jag ett e-post till en kontakt på företaget som sedan skulle vidarebefordra länkarna till de kunniga för att sedan återkomma med ett besked. Har inte fått svar än så man kan ju ana hur lyckliga de blev över mina webbsidor 🙂

Idag gick jag igenom några av kommentarerna på min blogg/informationssida/reklamsida/whatever, mobiltbredbandet.se, och där fanns några kul kommentarer postade under kontorstid 31:e januari. Blir lite misstänksam, de stod ut ganska bra mot övriga inlägg. Dessa inlägg var dels skrivna på svenska, innehöll inte massa bra erbjudanden om piller o.s.v. och alla hade dessutom en länk till Telia:s sidor om mobilt bredband.

Detta kräver min sedvanliga granskning av IP-numret som hör till kommentarerna.

Sedär, MediaAnalys är på besök, varmt välkomna hälsar jag och säkert även mina läsare.

Det är nästan skrämmande hur mycket man kan lära sig av denna knappa information som tog 1 minut att få fram:

 • MediaAnalys har säkert Telia som stolt kund
 • De spammar länkar i bloggar
 • Lika smarta som Svea Telecom
 • Björn, som säkert är ett figurerat namn, borde få en e-postadress hos er så slipper han använda Live nästa gång han skriver kommentarer

Nästa gång får ni gärna posta från ett IP-nummer som inte hör till er själva så slipper jag ana ugglor och skriva dessa inlägg, fast om ingen begår misstag finns ju inget att klaga på, vore lite tråkigt.

Tur att ni verkar veta hur man bemöter negativ kritik. Jag tar fram popcornen och följer utvecklingen med spänning hur ni ska förklara detta.

Uppdatering
Tänk vad sociala medier är bra, fick tips om att det åtminstone funnits ett avtal vilket troligen är kvar, känns inte som de jobbar ideellt.
Likaså har samma IP postat kommentarer hos flera andra sidor under namnet Angelica eller Björn.
Ska bli intressant att även höra kommentar från Telia.

Uppdatering 2
Björn och Angelica hos MediaAnalys har nog haft tråkigt, här är några sidor där jag hittat deras fina arbete, bästa sidan får nog ändå bli Siba 😉

 • http://blogg.siba.se/2010/05/12/mobilabonnemang-nu-pa-siba-se/
 • http://datorkanalen.se/blogg/sa-surfar-du-med-din-dator-med-mobiltelefonen-som-modem
 • http://www.mjukvara.se/blogg/mobilt-bredband-test/
 • http://www.mjukvara.se/blogg/apple-bland-top-fem-storsta-mobiltillverkarna/
 • http://www.iphonegeek.se/2011/01/18/iphone-4-skal-switcheasy-colors/
 • http://scarymary.se/popularaste-iphone-ipad-apparna-app-store/
 • http://teknikkonsument.se/2010/11/30/ipad-ibutik-idag/
 • http://nyttommobiler.se/samsung-nexus-s/
 • http://nyttommobiler.se/nu-ar-android-agarna-fler-an-ios-agarna/
 • http://induo.wordpress.com/2010/02/01/mobilt-bredband-utomlands/

11 år med TradeDoubler

11 år med TradeDoubler, det är ett par år. Därför är det väl dags att avslöja mina innersta hemligheter och delge EPC per årsbasis samt lite annan kuriosa. De 4 första åren verkar knas med inga registrerade klick så de får vara med mest för gamla tiders skull.

2000: N/A
2001: N/A
2002: N/A
2003: N/A
2004: 23
2005: 7
2006: 3,9
2007: 5,6
2008: 7,1
2009: 7,7
2010: 5,4

 • Bästa EPC på en månad var 2004 vilket landade på drygt 37 kr.
 • Innehar Web Site ID 566, så vilka är de andra 565 webbsidorna innan mig? (Inställningar -> Webbplatsinformation)
 • Största säljtävlingarna på TradeDoubler som jag har vunnit; Dell och Svenska Spel
 • Blivit uppringd mitt i semestern för att det skedde lite för många sales på ens webbsida

Vad har ni för erfarenheter och historier att delge om TradeDoubler?