(Not provided) och dess utveckling

Det var i oktober 2011 som Google meddelade att inloggade användare automatiskt skulle hamna på deras SSL-variant av Google. När folk söker på SSL-varianten skickas det ej med någon data om vilket sökord som användes utan det visas som (not provided) i t.ex. Google Analytics.

Allt fler som jobbar inom SEO har uppmärksammat detta då andelen sökningar som kommer från SSL-varianten ökar allteftersom och står nu för en ganska stor andel av alla sökningar som sker. Det diskuteras t.ex. på SEO-forum och Marketingland.

På Analytics hjälpsidor kan man läsa att (not provided) visas då sökning gjorts av en inloggad användare. Genom tester har jag dock funnit att det räcker med att man söker från SSL-varianten av Google, oavsett om man är inloggad eller ej. Detta påverkar såklart sökdata märkbart mer än om det enbart hade handlat om inloggade användare, särskilt med tanke på att flera webbläsare såsom Firefox och Chrome som standard skickar besökaren till SSL-varianten av Google om man använder deras sökfunktionalitet.

Jag har analyserat data för min mest välbesökta webbsida www.missatsamtal.se, vilket har en ganska normal skara besökare och räknat fram hur stor andel av alla sökningar från Google som får (not provided) när man tar hänsyn till de 3 största webbläsarna Internet Explorer (gul), Chrome (röd) och Firefox (blå). Resultatet syns i den interaktiva grafen nedan. Den gröna linjen är andelen för de 3 webbläsarna kombinerat.

Man ser en tydlig ökning för Firefox i slutet av juli 2012, något som sammanfaller med utrullningen av Firefox 14 som skedde 2012-07-17 och som just skickar besökarna till SSL-varianten av Google som standard. Andelen för Firefox ligger runt hela 65% mot cirka 25% innan deras förändring skedde.

För Chrome har andelen sökningar via SSL legat runt 40% vilket har varit högst av alla webbläsare fram tills Firefox 14 släpptes. Att fler är inloggade i Chrome känns naturligt, frågan är snarare hur utvecklingen kommer se ut när Chrome 25 släpps som innebär att sökningar från webbläsaren skickar besökaren till SSL-varianten av Google. Med all säkerhet kommer andelen att öka vilket betyder att marknadsavdelningar och sökmotoroptimerare får än färre data att göra sina analyser på.

Data har hämtats från Google Analytics via egna avancerade segment för tidsperioden 2012-01-01 till 2012-01-21 och tar bara hänsyn till Internet Explorer, Chrome samt Firefox. Om någon vill analysera mer i detalj finns rådata i form av datum, andelar samt diagram på Google Docs.

Har ni liknande data eller har jag räknat helt galet?