Test av Britax Smile 2

Mitt första inköp av barnvagn blev ett paket Britax Smile 2 köpt från Lekmer. Överlag fungerar den bra, mycket vagn för priset. Givetvis får man mer funktioner och än bättre bygge vid köp av dyrare vagn, men det kändes som bortkastade pengar just då.

Här kan ni se en snabb genomgång när jag packar upp barnvagn + liggdel. Första videon, så uppskattas den gör jag fler 🙂

Om ni har några frågor eller funderingar får ni mer än gärna ställa dom här eller direkt på Youtube.

118 700 SMS Webb & Telefon AB stämde mig på miljoner

Det hela tog sin början 2:e augusti 2011 då 118 700 SMS Webb & Telefon AB via sitt juridiska ombud skickar ett rubricerat ärende “olovligt tillgängliggörande för allmänheten av skyddade uppgifter”.

De berättar att teknikerna hos 118 700 upptäckt synnerligen omfattande sökningar från en och samma IP-adress i deras databas som härrör från ett API kallat RKSeek som flertalet Android och iPhone-applikationer använder, bland annat Missat Samtal, vilket är en applikation som jag har skapat. Vidare hänvisar de till att deras databas är skyddad enligt det s.k. katalogskyddet í 49 § upphovsrättslagen. Då databasen systematiskt tillgängliggjorts av mig har 118 700 gått miste om betydande intäkter och jag har dessutom hämmat databasens funktion och således gjort dataintrång i brottsbalkens bemärkelse (jfr. 4 kap 9 c brottsbalken).

Förutsatt att 118 700 ersätts med ett godtagbart belopp för all skada samt utebliven vinst var de dock beredda att diskutera en lösning utan att rättsliga åtgärder vidtas.

Jag besvarade detta inom en timme och berättade att min applikation bland annat använde sig utav tjänsten RKSeek men att jag trodde han som drev tjänsten hade fått klartecken från samtliga ställen där han hämtade informationen. Vidare förklarade jag att jag uppdaterar min applikation under kvällen så den inte längre använder RKSeek samt de kan ringa mig för att få mer information om hur min applikation fungerar. Ställer även några korta frågor och får den 4:e augusti 2011 svaret att de återkommer.

Nästan 2 år senare

30:e maj 2013 kommer ett brev, återigen från deras ombud, där de skriver att de instruerats att driva ärendet vidare och har för avsikt att väcka talan enligt bifogat utkast på stämningsansökan om en förlikning ej kan nås. Jag uppmanas att diskutera en uppgörelse.
Yrkanden i den bifogade stämningsansökan som jag fick var:

 • 118 700 yrkar att tingsrätten förpliktar Stefan Jansson att till 118 700 utge 4 000 000 kr i skadestånd enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen.
 • 118 700 yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

Nu tar jag kontakt med en advokat för att diskutera saken lite innan jag besvarar dom. Kortfattat besvarar jag med att jag inte är alltför insatt i katalogskyddet och hur det fungerar men förklarar min syn och att jag inte anser att det är ett skydd för enskilda uppgifter, jag har ingen relation till 118 700 och har inte försökt få uppgifter från deras databas utan tillstånd. Brevet avslutas med att jag ber att få återkomma om de inte är nöjda med mitt svar, så får min advokat ta en mer aktiv del.

Kort därefter blir jag kontaktad av 3 andra personer som berättade att de också fått hot om stämning varav för 2 av dessa hade stämningsansökan redan inkommit.

Stämningsansökan

Inget hörs från 118 700 men den 23:e juli 2013 får jag däremot en stämning från tingsrätten.
118 700 stämmer mig för “Skadestånd p.g.a. upphovsrättsintrång” och de yrkar precis som tidigare ett skadestånd på 4 000 000 kr.
Bevisning innefattar bland annat loggfiler från webbservern hos 118 700 som ska styrka det omfattande antal slagningar som skett från bland annat Missat Samtal samt ett antal muntliga förhör med personer dels på 118 700 men även hos företag där uppgifterna (telefonnumren, företagsfakta o.s.v.) köpt in ifrån.

Härefter följer ett för mig ointressant konversation fram och tillbaka mellan min advokat samt deras advokat, ungefär vem som har mest rätt och kan tolka lagen. Där bistår jag mest med de tekniska bitarna av förklarliga själ, man ska göra det man kan bäst.

Tiden går och muntlig förberedelse hålls, där även diskussion om förlikning tas utan framgång, huvudförhandling hölls den 8-9 september 2014. Bara några dagar innan förberedelsernas avslutande inkommer 118 700 med justeringar där den i mina ögon största ändringen är att jag nu ska utge 1 000 000 kr i ersättning, alltså 25% av det ursprungliga.

Huvudförhandlingen

118 700 stämmer Stefan JansonDet var en relativt stor huvudförhandling med tanke på att den varade 2 dagar och hade 3 domare. Värt att nämna var att 118 700 på morgonen innan huvudförhandlingen startade återigen justerade sitt belopp, denna gång till 300 000 kr eller knappt 8% av vad de yrkade på från start. Båda parter la fram sina argument, vittnen intervjuas och bevis presenterades.

17:e oktober 2014 kom tingsrättens dom:

 • 118 700 SMS, Webb & Telefon AB:s talan avslås, varför Stefan Jansson inte ska betala något till 118 700 SMS, Webb & Telefon AB.
 • 118 700 SMS, Webb & Telefon AB ska ersätta Stefan Jansson för rättegångskostnader med 252 715 kr, varav 229 680 kr avser ombudsarvode, och ränta enligt räntelagen.

En jävligt stor sten släpptes från mitt bröst, jag satt helt skakis och läste de 18 sidorna som talade om att jag inte var familjens svarta får. Senast 7:e november kunde de lämna in sitt överklagande vilket även gjordes, nu ska hovrätten ge besked om de får prövningstillstånd. Tills dess blir det ytterligare en lång väntan och en ansenlig summa pengar att ligga ute med.

Jag lider med de andra som jag vet om och som har blivit stämda, några valde att förlika, många mår och mådde psykiskt dåligt inklusive mig själv. Det är för mig helt obegripligt hur ett företag kan bete sig på ett sådant här sätt och hellre tala via advokater och stämningsansökan än att gå direkt till människan och påpeka eventuella meningsskiljaktigheter som man har. Det är inga stora företag som de hoppade på utan privatpersoner och egenföretagare.

Jag tror på skydd av det vi kallar intellektuella rättigheter. Det är viktigt att intellektuellt och kreativt arbete premieras och dessutom vill jag slippa reklamfinansierade filmer, musiktjänster etc som blir risken utan skydd. En helt annan sak är det fula missbruket av skyddet som vi ser i den här rättegången. 118 700, som inte ens har skapat nummerkatalogen utan själva bara har den på licens, jagar studenter och småföretagare som de påstår utnyttjat 188 700s tjänst. De stämmer på skyhöga belopp för att skrämma till förlikning och tyvärr har de lyckats i flera fall. Jag blev lika glad för domen som Stefan. Det känns som ett rättvist (förhoppningsvis) slut på en utdragen process.

Per Hendar, advokat, mobil 0705-443313

Referens: Domslut 118 700 SMS, Webb & Telefon AB

Uppdateringar

2015-05-12
Överklagan medgavs och förhandling i hovrätten sker i början av september 2015. Jag riskerar nu återigen att betala hutlöst skadestånd samt deras advokatkostnader.

2015-08-31
Målet är avskrivet.  Jag har gått med på en förlikning då jag inte ville ha detta hängande över mig längre. Även om jag hade vunnit i hovrätten kan 118 700 överklaga till högsta domstolen och med tanke på att jag redan lagt energi på ärendet under drygt 4 år kändes det som en bra lösning.
Jag har inte betalat något till 118 700 utan har istället fått större delen av mina kostnader betalda av 118 700.

Hur beräknas antalet likes för en webbsida?

Var och varannan webbsida man besöker ger möjligheten att gilla sidan på Facebook via en Like button.
Vad nästan ingen känner till är dock hur antalet likes egentligen beräknas, att varje klick på knappen bidrar till talet är en självklarhet men det är långt ifrån hela sanningen. Utan att veta alla faktorer som påverkar siffran kan det te sig mystiskt hur vissa sidor får så många eller för den delen ens någon alls. Likaså kan man enkelt få upp antalet likes genom att använda samtliga faktorer.

Like button

1. Klick på Like button
Den mest självklara faktorn är såklart att en besökare klickar på knappen. Varje person på Facebook kan bara bidra med ett klick per webbadress, d.v.s bara unika personer räknas. Faktum är att knappen dessutom gråas ut när man redan gillat en sida och enda valet man ges är att ångra sitt klick. Notera att det gäller per webbadress, man kan således gilla flera sidor på en domän.

2. Webbsidan delas på Facebook
Nu kommer vi till en faktor som färre vet om, varje gång någon delar din webbsida på Facebook räknas det som en Like. Detta fastän du inte ens har implementerat Like button på din webbsida. Precis som ovan gäller det bara unika medlemmar och webbadress, så att dela samma sak flera gånger hjälper ej att få upp siffran men kan dock påverka nästa bidragande faktor.

3. Någon gillar och/eller kommenterar den delade länken
Facebook är som alla vet ett socialt medium, chansen att någon gillar din delade länk och/eller skriver valfri kommentar till den är ganska god. Om du inte kände till faktorn ovan lär du inte heller känna till detta. Varje unik person som antingen gillar eller kommenterar till en länk som delas på Facebook räknas in i totala antalet Likes för en webbsida.

Genom att känna till dessa 3 faktorer som bygger upp antalet Likes för en webbsida kan du bättre anpassa dina inlägg för att maximera antal nya Likes.
Antalet likes på en webbsida betyder alltså inte att så många behöver gillar din sida!
Ett enkelt exempel är att dela någon uppseendeväckande sida som folk verkligen inte skulle klicka Like på.
Alla som skriver en kommentar till inlägget räknas in genom punkt 3 ovan och sidan ser nu ut att ha fått folk som gillat sidan trots att de kanske bara skrivit någon kommentar att sidan är hemsk, man hatar den och så vidare.

Ett bättre ord än Like borde således vara antal interaktioner, för det är vad knappen visar. Hur många som interagerat med webbadressen genom att antingen gilla sidan eller skrivit en kommentar om den.

Ni kan själva se att mina argument ovan stämmer genom att dela sidan på Facebook, antalet Likes ska då öka med 1, sedan om någon även skriver en kommentar till er delning ökar siffran återigen. För att se antal Likes denna sida har kan ni gå hit, vill ni dela sidan kan ni göra det via Facebook sharer.

Koppla ihop Facebook med Twitter och vice versa

Ibland vill man publicera samma information på flera ställe, t.ex. en uppdatering på företagets sida Facebook vill man även ska synas på Twitter eller vice versa. Misströsta ej, dessa funktioner finns inbyggda direkt hos både Facebook samt Twitter och denna guide hjälper dig att komma igång med synkroniseringen.

Facebook till Twitter

Facebook till Twitter

Allra vanligast är att man publicerar saker på Facebook och vill ha ut detta även till Twitter. Börja med att besöka Facebook:s sida för att koppla ihop tjänsterna som återfinns på https://www.facebook.com/twitter/
Här väljer du vilken av alla sidor du är administratör på och som du vill koppla ihop. Sedan skickas du till Twitter där du får logga in (om du ej redan är inloggad) samt godkänna applikationen som sköter hela publiceringen. Värt att notera är att du ska logga in på Twitter med det konto du vill att uppdateringarna ska publiceras till.

När du kopplat ihop din FB-sida med ditt Twitterkonto får du dels möjlighet att ta bort kopplingen men även välja vilken sorts uppdateringar som ska publiceras. Se bilden nedan för ett exempel på en sida som jag själv har kopplat ihop.

Inställningar Missatsamtal.se
Inställningar för Missatsamtal.se

Nu är allt klart och nästa gång du publicerar något på Facebook kommer det helt automatisk även att flyttas över till Twitter.

Twitter till Facebook

Twitter till Facebook

För att publicera dina meddelanden från Twitter och få in de på din FB-sida gör du på ett snarlikt sätt fast hos Twitter.
Börja med att logga in på ditt Twitter-konto och gå till Inställningar -> profil, längst ned på den sidan finner du funktionen för att koppla ihop ditt konto med Facebook.

Anslut Twitter till Facebook
Längst ned på profilsidan finner du denna knapp

Klickar du på knappen öppnas ett fönster där du får godkänna en applikation som behövs för att Twitter ska kunna publicera som dig. När du godkänt applikationen får du precis som i fallet med Facebook möjlighet att välja vad som ska publiceras. Om du vill att inlägg ska publiceras till en FB-sida måste du klicka ”Tillåt publicering på en av dina sidor” vilket ger Twitter ytterligare rättigheter, nämligen att även kunna posta inlägg till dina FB-sidor.
När detta är gjort kan du välja vilken av alla dina FB_sidor som inläggen ska publiceras till, glöm då inte att bocka ur så saker dessutom hamnar på din personliga Facebook-användare.

I fallet med min egna webbtjänst, missatsamtal.se, som jag bedriver kan inställningarna se ut som nedan. De innebär att allt jag skriver på Twitter hamnar på FB-sidan för missatsamtal.se men inte på min personliga vägg hos Facebook. Företagsrelaterade saker räcker gott och väl på företags-sidan på FB 🙂

Inställningar Twitter
Notera att jag bockat ur postning till min Facebook-profil

Nu är allt klar även åt detta håll. Alla meddelanden som skrivs på Twitter hamnar nu automatiskt hos Facebook enligt de regler som du har valt.

Värt att tänka på

Som med mycket annat här i livet får man använda sitt eget förnuft. Att krossposta meddelanden automatiskt kors och tvärs fungerar inte i alla lägen. Många följer både kontot på Facebook och Twitter, att då få exakt samma information på båda ställen kan upplevas irriterande och ge motsatt effekt.

Urbota inskränkthet fungerar ej?

Jag hakar också på experimentet om verkligen Google-bombning fungerar som den gjorde förr vilket jag ställer mig ytterst tveksam till.

Urbota inskränkthet
Bild tagen kl. 23 2013-02-12 och då är målsidan på sista plats…

Det enda konkreta vi sett hittills av urbota inskränkthet är att målsidan rankar sämst av alla resultat, vad mer ska krävas för att inse att Google förhindrat att dessa manipulerade länkningarna ska ge bra resultat. Ska de ge negativt värde i sina algoritmer när ankartexter utan relevans används för en länk?

Självklart rankar en sida av en länk baserat på dess ankartext, frågan är dock hur mycket kräm det verkligen ger om målsidan inte är relevant för den länkade termen. Om sidan däremot börjar klättra och hamna på 1a plats, då kan man åter ta upp diskussionen huruvida Google-bombning verkligen fungerar än idag.

Mest skrämmande är nog att flera aktörer inom SEO verkar tycka att ett experiment med en länk från en sida är tillräckligt tillförlitligt. En länk är knappast en bombning av urbota inskränkthet.

Blir nog lite skuttande i SERP under närmsta tiden för att sedan stabiliseras, blir ett intressant case att följa.

(Not provided) och dess utveckling

Det var i oktober 2011 som Google meddelade att inloggade användare automatiskt skulle hamna på deras SSL-variant av Google. När folk söker på SSL-varianten skickas det ej med någon data om vilket sökord som användes utan det visas som (not provided) i t.ex. Google Analytics.

Allt fler som jobbar inom SEO har uppmärksammat detta då andelen sökningar som kommer från SSL-varianten ökar allteftersom och står nu för en ganska stor andel av alla sökningar som sker. Det diskuteras t.ex. på SEO-forum och Marketingland.

På Analytics hjälpsidor kan man läsa att (not provided) visas då sökning gjorts av en inloggad användare. Genom tester har jag dock funnit att det räcker med att man söker från SSL-varianten av Google, oavsett om man är inloggad eller ej. Detta påverkar såklart sökdata märkbart mer än om det enbart hade handlat om inloggade användare, särskilt med tanke på att flera webbläsare såsom Firefox och Chrome som standard skickar besökaren till SSL-varianten av Google om man använder deras sökfunktionalitet.

Jag har analyserat data för min mest välbesökta webbsida www.missatsamtal.se, vilket har en ganska normal skara besökare och räknat fram hur stor andel av alla sökningar från Google som får (not provided) när man tar hänsyn till de 3 största webbläsarna Internet Explorer (gul), Chrome (röd) och Firefox (blå). Resultatet syns i den interaktiva grafen nedan. Den gröna linjen är andelen för de 3 webbläsarna kombinerat.

Man ser en tydlig ökning för Firefox i slutet av juli 2012, något som sammanfaller med utrullningen av Firefox 14 som skedde 2012-07-17 och som just skickar besökarna till SSL-varianten av Google som standard. Andelen för Firefox ligger runt hela 65% mot cirka 25% innan deras förändring skedde.

För Chrome har andelen sökningar via SSL legat runt 40% vilket har varit högst av alla webbläsare fram tills Firefox 14 släpptes. Att fler är inloggade i Chrome känns naturligt, frågan är snarare hur utvecklingen kommer se ut när Chrome 25 släpps som innebär att sökningar från webbläsaren skickar besökaren till SSL-varianten av Google. Med all säkerhet kommer andelen att öka vilket betyder att marknadsavdelningar och sökmotoroptimerare får än färre data att göra sina analyser på.

Data har hämtats från Google Analytics via egna avancerade segment för tidsperioden 2012-01-01 till 2012-01-21 och tar bara hänsyn till Internet Explorer, Chrome samt Firefox. Om någon vill analysera mer i detalj finns rådata i form av datum, andelar samt diagram på Google Docs.

Har ni liknande data eller har jag räknat helt galet?

Kim aradı

Kim aradı är en crowd sourcad webbtjänst där besökarna kan rapportera in nummer från diverse telefonförsäljare, t.ex. 08502220900 samt 4440333 vilka i skrivande stund är de mest aktiva. Webbsidan är byggd från min svenska sida, det svåra var dock att översätta alla texter och nu givetvis att försöka få folk att hitta till sidan. Då jag inte känner till, eller riktigt orkar leta upp bra länkkataloger i Turkiet får sidan försöka sprida sig på egen hand.

För knappt 2 månader sedan sjösatte jag sidan och ni ska kunna följa utvecklingen av webbsidan här i bloggen. Ska försöka hinna rapportera varannan månad, oftare känns meningslöst då jag inte kommer arbeta aktivt med seo/spridning osv utan den får kämpa på av sig självt. Ska bli intressant och se sidan kan få några besökare utan någon större knuff.

Det nya med min Turkiska variant är att den fick responsive design, vilket betyder att den anpassar sig utefter vilken skärmstorlek du har på enheten du surfar med. Fördelen är att slippa ha en separat mobilsida, vilket dessutom oftast är en nedskalad variant av huvudsidan. Nu visas exakt samma data, dock i lite olika struktur.

Gjorde ett test att applicera samma responsiva design på min svenska variant vilket resulterade i drygt 20% fler sidvisningar i mobila enheter. Nu är det svårt att sia om exakta anledningen till ökningen då mobilsidan dels fick mer data eftersom den slogs ihop med den ordinare sidan men sedan fick den även annan design. Tidigare var mobilsidan endast uppbyggd med jQuery Mobile och dess standardtema, vilket i ärlighetens namn inte alltid ser så trevligt ut.

Sidor/besök (Mobiltrafik)

Då kodbasen till stor del är gemensam med missatsamtal.se hoppas jag få minder arbete vid varje ny funtion som lanseras, dessutom har jag flera saker som enkelt kan lyftas över till Turkiska sidan som ligger på is tills den blir lite mer välbesökt. API är nästa stora puck att lansera, det känns dock meningslöst då jag inte har någon större datamängd att bygga analyserna utifrån.

Om ni känner någon i Turkiet eller har tips på hur man kan sprida sin sida där, kommentera gärna och ge dina tips.

Kampen mot Apple

29 januari 2012 godkände Apple min applikation för iPhone och version 1.01 var äntligen född, mycket ovetandes om vad som komma skall. Det är en relativt liten app vars huvudfunktion är att hämta hem de mest aktiva telefonnumren från MissatSamtal.se och lägga in dessa under en kontakt ”Missatsamtal.se”.
När någon telefonförsäljare som ingår bland dessa nummer ringer kan man således enkelt se detta och då göra ett eget beslut huruvida man vill besvara samtalet eller ej.

Under tidens gång som jag hade haft webbsidan fick jag in många önskemål om att de ville ha en app till iPhone. Det var därför extra kul när man såg att den dagligen laddades hem 10-20 gånger och flertalet även skickade in mail och tackade för appen. Några undrade till och med vad haken var eftersom den var gratis att ladda hem och inte hade några annonser. I första hand skapade jag appen för att lära mig lite nya ramverk, sedan att finnas i App Store ger bra publicitet, så indirekt hoppades jag såklart att fler skulle besöka min webbsida som finansieras av annonser.

24 juni, knappt 5 månader efter att 1:a versionen hade blivit godkänd skickade jag in en ny version, som löste några buggar och uppdaterade ramverken jag använde (jquery, jquerymobile samt phonegap). I övrigt var funktionaliteten densamma. Det var nu jag skulle bli varse om hur liten man känner sig när man får Apple emot sig.

3 juli hamnade appen äntligen i granskningsprocessen, dock nekades den med hänvisning till punkt 22.2: ”Apps that contain false, fraudulent or misleading representations will be rejected” och de tyckte min app kunde missleda användarna att den kunde blockera samtal då jag hade en avdelning där man kunde svartlista nummer. Svartlistningen innebar dock endast att de nummer man la in här alltid lades till kontakten ”Missatsamtal.se” vid nästa import vilket stod klart och tydligt på sidan.

Jag påpekade för Apple att jag inte skriver någonstans att min app blockerar samtal och provade att skicka in appen på nytt. Återigen nekades appen med hänvisning till samma punkt, 22.2. Nu påtalade de även att jag inte fick använda termer såsom ”Blockerat av..” som kunde få användarna tro att appen kunde blockera samtal. Såhär pågick det i ett antal vändor med Apple. De nekade appen och hänvisade till små detaljer vilket jag rättade till och likväl nekades appen gång på gång.

4 september kom ett annat mail, min befintliga app i App Store hade blivit borttagen av Apple. Ingen kommentar om varför, men då jag fått avslag på min uppdaterade app förstod jag givetvis anledningen, den befintliga appen hade både termen ”svartlista nummer” samt ”blockerad av…” vilket de nekade min uppdatering för.

Nu var jag alltså helt utan någon app på App Store och Apple var inte direkt hjälpsamma för att påtala för mig hur jag skulle förändra appen så den åter kunde godkännas. Nu hade jag tröttnat på att bara skicka in appen på granskning utan tog det ett steg uppåt och överklagade deras beslut. Blev då uppringd av representan av Apple som i princip bara ville tala om att de inte kommer att godkänna appen med hänvisning till vad som sagts i tidigare mailkonversationer.

Jag påtalade för honom att jag fixat till samtliga synpunkter de hade och gärna ville ha mer konkret vad som fortfarande bröt mot deras riktlinjer eftersom den inte godkändes. Han tyckte dock att användarna fortfarande kunde tro att appen blockerar telefonsamtal, trots att jag aldrig nämnt detta i appens beskrivning. Det är dessutom helt omöjligt att avvisa samtal med deras API. Både jag och han var dock orubbliga, trots att jag nämnde att det finns flertalet konkurenter som har kvar sina appar. Han trodde dock inte det fanns några appar kvar med liknande funktioner som min, fast med drygt 700 000 appar var det såklart svårt att veta.

I ett sista försök skickade jag in en överklagan till ännu högre instans, Apple Review Board, vilket mig veterligen är högsta instansen jag kan beklaga mig hos.
Där skrev jag sakligt vad som hade skett och att jag åtgärdat samtliga saker som påtalats men att de trots detta fortsätter att neka appen. Påtalade samtidigt att under den tidsperiod som var efter min app plockats bort (4 september) hade flertalet konkurenter fått sina appars uppdateringar godkända.

Trots att jag tog bort och åtgärdade alla saker Apple hänvisade mitt avslag till kom det åter negativt besked i ett sista samtal med Richard från ”Worldwide Developer Relations”. Han kunde inte ge några förslag på förändringar utan den sortens app kommer aldrig godkännas.

Så trots mina ansträngningar och att jag förändrade appen precis som Apple sagt till mig fick jag avslag.

Under den period som min app blev bortplockad (4 september) har dock flertalet konkurenter fått sina appar godkända av Apple, samma företag som nekade min. Förutom att de inte borde blivit godkända för att deras appar har samma funktion som min app (dvs lägga in telefonnummer till en kontakt som baseras på användargenererat innehåll) innehåller de dessutom mycket texter som Apple borde regaerat starkt på:

 • Blockerat av xyz (Jag fick avslag för att skapa detta namn på en kontakt)
 • Blockerad av xyz (Samma som ovan fast annat tempus och annan app)
 • Stoppa oönskade samtal (Folk kan tro appen blockerar samtal)
 • Mina blockerade nummer (Använder förbjuden term blockerade)
 • Första blockera samtal appen! (Detta om något borde få folk tro att appen kan blockera samtal…)
 • Nytt nummer att blockera (Återigen används förbjudna termer)
 • Blockera (Förbjudan term)

Om du är ute efter en liknande app gör du bäst i att ladda hem någon av konkurenternas appar innan de går samma öde till mötes:

Jag har inget emot att Apple bestämmer vilken sorts appar de vill ha i sin butik, men då ska det ske på lika villkor för alla, något som definitivt inte skett i mitt fall.

Bemästra Search, plus Your World

Till många sökmotoroptimerares förtret börjar Google väga in allt fler aspekter och en av dessa är sociala delar som de kallar Search, plus your World. Nyligen gick de även ut med information om en förändring kommer ske där överoptimerade webbsidor mer ska jämställas med vanliga. SEO verkar handla mer om att ge råd samt strukturera upp data än att överoptimera en sida och bygga upp egna länkar.

Jag var tidigt ute både när det gäller en personlig profil hos Google men även att skapa sidor på Google+ för t.ex. missatsamtal.se
Idag upptäckte jag att de rullat ut ännu fler funktioner på google.se från Search, plus your World som tidigare bara funnits på internationella google.com nämligen att Sidor från Google+ visas i högra kolumnen och Direct Connect. Har testat flera olika sökfraser men har ännu bara lyckats få upp något på min egna sida, om ni känner till fler fall får ni gärna skriva detta i kommentarerna nedan.

Sida på Google+ samt dess senaste inlägg visas i högerkolumnen fastän jag ej är inloggad.

Det är minst sagt en snårig djungel för att få både din profil och dina Sidor från Google+ att börja synas i vanliga sökresultatet och jag ska gå igenom alla nödvändiga steg. Jag börjar först med hur du kopplar ihop din egna identitet med Google+ och sedan hur du gör samma saker med webbsidor och dina sidor på Google+. Guiden förutsätter att du har ett konto på Google+, annars måste du skapa ett sådant.

Du+

När du väl har ett konto på Google+ måste du tala om för Google vilka andra sidor ditt konto ska kopplas ihop med. Detta gör du på på din profils ”Om”-sida genom att lägga till anpassade länkar som i dagsläget grupperas i 3 olika nivåer.

 1. Andra profiler
  Här lägger du alla länkar till alla sidor som handlar om dig, i mitt falf blir det denna bloggen samt mina profilsidor hos Facebook, Twitter och LinkedIn.
 2. Bidrar till
  Under denna grupp har du länkar till sidor där du bidrar med innehåll, i mitt fall har jag missatsamtal.se samt dess Sida på Google+
 3. Rekommenderade länkar
  Här placerar du länkar till sidor som du tror dina besökare på profilen kan tänkas finna intressanta. Jobbar du inom rederibranschen kanske du länkar till diverse rederier och försäkringsbolag

Nu har du gjort allt på Google+ och det är dags att fokusera på länkarna som ska peka till din profil på Google+. Hade de inte krävt verifiering åt båda håll skulle vem som helst kunna påstå att ni ägde denna bra blogg.

Nu måste du länka till din profil hos Google+ och ange att du är ägaren, detta görs genom ett attribut på länken, rel=”author”. Om du ej har bra koll på detta kan du enklast lägga till den färdiga profil-märket Google ger dig.
I mitt fall blir länken:

<a rel="author" href="https://plus.google.com/110773741411026055153">Stefan Janson</a>

Det behöver dock inte vara en a-tagg utan man kan likaväl ha en link-tagg som placeras i webbsidans huvud, vilket är vad Google:s kod från profil-märket ger dig.

Testet visar att min blogg är kopplad till min profil på Google+

När du har gjort detta är du klar och kan luta dig tillbaka och njuta av att dyka upp på ännu fler ställen i sökresultaten, inom en inte alltför avlägsen framtid lär författarinformation dyka upp, det vill säga vem som skrivet respektiva innehåll på sidorna.
Driver du dock även en Sida på Google+ föreslås du dock fortsätta guiden och konfigurera upp även denna.

Sida+

För att Google dessutom ska veta om att du äger en specifik sida och kunna koppla ihop den med din webbadress krävs några saker som jag går igenom här.
För att se ett fungerande exempel hänvisas ni till sidan för missatsamtal.se vilket är vad jag beskriver nedan. När du följt guiden för att koppla ihop din webbsida med sidan på Google+ får du förutom utrymme i högerkolumnen som bilden ovan visade även Google+ Direct Connect vilket möjliggör användare att komma direkt till sin sida från sökrutan på Google.

Google+ Direct Connect
 1. Skapa sida
  Skapa en sida på Google+ för din webbsida
 2. Länka från Google+
  Din webbsida måste länkas från sidan hos Google+ med en anpassad länk på samma sätt som när du länkade från din personliga profil.
  Skillnaden här är dock att det inte finns 3 olika nivåer. I mitt fall har jag länkat till missatsamtal.se samt Android-appen på Google Play.
 3. Länka till Google+
  Din webbsida måste länka till sidan på Google+
  Detta görs på snarlikt sätt som för din profilsida genom en länk (även här duger a-tagg eller link-tagg)  fast med attributet rel=”publisher” som anger att sidan på Google+ representerar webbplatsen. Även här krävs alltså både en länk från Google+ till din webbsida (punkt 2) samt en från din webbsida till Google+ (denna punkt, nummer 3)
  Om du fortfarande inte bemästrar html så kan du lägga till sid-märket som Google tillhandahåller vilket ger dig rätt kod och samtidigt ger besökarna möjliget att plussa din sida. I mitt fall är länken:
<a rel="publisher" href="https://plus.google.com/111766579303893682959">Missat Samtal</a>
Testet visar att missatsamtal.se är kopplad till min sida på Google+

När du kommit hit har du lyckats koppla ihop både din profil samt sida på Google+ med dina egna webbsidor. Allt eftersom fler och fler funktioner rullas ut till Svenska Search plus Your World kommer du synas alltmer i sökresultatet. Få ett försprång mot dina vänner/konkurrenter och implementera alla dessa funktioner redan idag.

Lycka till och hoppas ni haft någon nytta av denna guide. Det är ganska mycket tekniskt bakom hela processen men jag har försökt förklara allt så enkelt som det möjligen går för en ingenjör som jag är 🙂

Felsökning

 • Testa med Rich Snippets Testing Tools
 • Läs igenom bloggposten ännu en gång 😉
 • Ställ din fråga i kommentarsfältet, skicka mig e-post eller få hjälp på annat sätt

Bra länkar

Johan Ripås – Du är googlad

På torsdag sänds dokumentären Du är Googlad, skapad av Johan Ripås, på Svt. Den handlar om att arbetgivarna allt oftare gör en sökning på Internet när du söker jobb, allt för att hitta gamla lik eller annat som skulle utgöra ett hinder för en anställning.

Givetvis skriver folk både positiva och negativa saker, men när sökresultatet främst toppas av kritik, då kan man behöva tänka på att bygga upp sin digitala identitet. Ett projekt vi får följa i programmet är hur en städning går till för TV-producenten Johan Ripås som har tagit hjälp av sökmotorspecialisten Nikke Lindqvist.

Jag har inte analyserat projektet särskillt mycket, men kort och gott verkar det skapats en bunt bloggar samt sidor som aggregerar data kring Johan och på så sätt försöka bygga upp ett slags mini-nätverk kring honom och på så sätt putta ned de sidor som inte är önskvärda. Det är inte lika lätt som det låter, för det är sökmotorernas algoritmer som bestämmer vart olika sidor hamnar. En viktig faktor är dock att lyckas skapa länkar till sidan, gärna med en länktext som är ordet/frasen man vill ranka högre på. I mitt fall skulle troligen detta inlägg klättra sakta uppåt ju fler som länkade till det med länktexten Johan Ripås, precis som denna länk gör till Wikipedia..

Sökmotorer idag har dock börjat gå mot att även analysera den sociala data som finns att tillgå utifrån vissa tjänster, t.ex. Twitter och Google+, und webseite så om du länkar till en sida får den lite extra kraft och hamnar högre upp. Troligen litar man på sina vänner och bland annat Google lyfter därför upp dessa resultat högt vilket kan ses på följande bild där Nikke (sökmotorexperten) och Helena Liden (PR-konsult för Google) länkat till de översta 4 träffarna.

Sökresultat i Google för Johan Ripås och hur sociala kopplingar lyfts fram.

Testar jag att googla mitt namn innehar jag de 5 översta träffarna, varav den översta går till denna blogg och har dessutom webbplatslänkar, ett tecken på att Google anser sidan ha bra trovärdighet till söktermen. Således kommer ingen annan sida kunna gå om mig alltför lätt, allt är dock möjligt om man lägger ned både tid och kraft.

I fallet med Johan Ripås torde det vara enklare att åtminstone hamna på 1:a sidan, något som även blir ett litet experiment med denna post.
Att det skulle vara enklare att ranka högre på hans namn än mitt är dock en kvalificerad gissning från min sida då jag haft min blogg och sociala närvaro under flera år och på så sätt byggt upp trovärdighet för sökfrasen.

Glöm nu inte att kika på dokumentären som sänds torsdag kl. 20 på Svt2, kanske är det du som behöver rensa upp bland sökresultaten nästa gång.
Det ska bli minst sagt spännande att se hur projektet framställs och hur dess resultat  blir när alla nyfikna springer till sina datorer både under programmets gång och när det har sänds klart.